Bil

För besindrivna bilar använd alltid STA-BIL Storage när bilen står stilla längre än två veckor.

För dieseldriva bilar använd STA-BIL Diesel vid varje tankning och vid långtidsförvaring för att motverka att problem uppkommer.
STA-BIL Nordic AB
Finnögatan 3, 582 78 Linköping
info@sta-bil.se
020-1202822
© 2021 STA-BIL Nordic AB
All Rights Reserved